Longfibrose

Ook bekend als berylliose, asbesteose, silicose, duivenmelkerlong, kaasmakerslong, bakkerslong, champignonkwekerslong, boerenlong

Bij longfibrose kunnen de longen niet meer voldoende zuurstof opnemen en koolstofdioxide (ons ‘uitlaatgas’) uitscheiden. De longen werken dus niet meer zoals dat hoort.

Bij longfibrose is er sprake van zogenaamde bindweefselvorming in de longen. Dit betekent dat de wanden van de longblaasjes steeds dikker worden. Ook maakt de bindweefselvorming de inhoud van de longen kleiner en het longweefsel wat stijver.

Het tekort aan zuurstof en de kleinere longinhoud hebben benauwdheid en kortademigheid tot gevolg. Dat zijn de twee belangrijkste kenmerken van longfibrose. Vooral bij inspanning zijn deze klachten meestal hevig. Bij een tekort aan zuurstof, worden mensen vaak moe en lusteloos. Bovendien is het niet goed voor sommige organen als die te weinig zuurstof krijgen, zoals het hart en de hersenen. Zonder voldoende zuurstof kunnen die organen niet op volle sterkte werken.

Extra patiëntenbijeenkomsten longfibrose

Omdat 21-29 september 2013 de internationale week van longfibrose is, worden er in maar liefst zes ziekenhuizen in heel Nederland extra patiëntenbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten  vertellen special...

0
0 reacties
« Vorige pagina