Deze website is verhuisd, je wordt automatisch doorgestuurd naar Myocafé.

Ziekte van Pompe

De ziekte van Pompe (glycogeenstapelingsziekte type 2, zure-maltasedeficiëntie) is een spierziekte, veroorzaakt door een gestoorde stofwisseling in de spieren. Er is sinds enige tijd een medicijn voor deze aandoening.

De ziekte komt in veel varianten voor met als uitersten een vroeg optredende (infantiele) vorm en een later optredende langzaam progressieve (adulte) vorm.

meer over deze aandoening

pompe en postpoliosundroom

Is er iemand in dit forum die zowel de ziekte van pompe als hey post polio syndroom heeft?

0
0 reacties

Ziekte van Pompe

Goededag, Voor het vak Algemene Natuurwetenschappen doen wij onderzoek naar de stelling: 'In hoeverre moeten we als samenleving garanderen dat extreem kostbare medicijnen vergoedwordendie slechts door weinig mensenmet...

0
1 reacties