Polio en het postpolio syndroom

Ook bekend als PPS, Poliomyelitis

Polio - de volledige naam luidt: poliomyelitis anterior acuta - is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt doorgaans zonder symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen.

In een klein aantal gevallen tast het virus bepaalde cellen in het ruggenmerg aan waardoor verlammingsverschijnselen optreden. Een deel van de getroffenen herstelt volledig. Bij anderen blijven meer of minder ernstige restverschijnselen bestaan.
Polio wordt ook wel kinderverlamming genoemd al worden tegenwoordig ook volwassenen getroffen. Bij veel mensen die jaren geleden polio hebben gehad, doen zich ziekte-verschijnselen voor die we het postpolio-syndroom noemen (post = na, syndroom = complex van verschijnselen), afgekort PPS.

meer over deze aandoening

pompe en postpoliosundroom

Is er iemand in dit forum die zowel de ziekte van pompe als hey post polio syndroom heeft?

0
0 reacties

Ik wil graag praktische tips om het leven zo dragelijk mogelijk te maken met Postpolio

Hallo, ik heb postpolio en kan hierdoor moeilijk zitten, zeker op verkeerde stoelen, het resultaat daarvan is dat ik de dagen na zo'n "zitting" erg veel pijn heb. Ik wil graag op een bridgeclub met "verkeerde stoelen". D...

0
1 reacties

Heimwee

30 januari 2012 om 17:25 Ja vroeger. In de jaren 60 van de vorige eeuw.  Daar denk ik vandaag, nu er weer ijs ligt, aan terug. Met mijn beugel in speciaal vermaakte confectieschoenen, op speciaal, door de buurman fietse...

4
2 reacties