Myotone dystrofie type2

Ook bekend als PROMM

Myotone dystrofie type 2 (DM2) of proximale myotone myopathie (PROMM) is een spierziekte die zich uit in spierzwakte en stijfheid in met name de bovenbenen en -armen.

De spieren ontspannen zich maar langzaam na aanspanning. MD2 begint tussen het twintigste en zestigste levensjaar. Bij MD2 is er sprake van spierklachten maar ook andere lichaamsdelen kunnen aangedaan zijn zoals de ogen, het hart, de maag en de darmen. MD2 is een zeer zeldzame ziekte: in Nederland komt deze bij slechts enkele tientallen mensen voor.

meer over deze aandoening

Myotonr dystrofie type 1

Hallo zijn hier mensen die myotone dystrofie of de ziekte van Steiner hebben gryks celine

0
1 reacties