Partners

Partners

Deze groep biedt partners van mensen met een langdurige ziekte of handicap ruimte voor uitwisseling van ervaringen en vragen.

partner of verzorger?

Mijn man kreeg twee en een half jaar geleden een herseninfarct en is daardoor behoorlijk gehandicapt geraakt. Rolstoel, beademing 's nachts, sondevoeding via een PEG, moeilijk spreken etc. Maar gelukkig kwa persoonlijkhe...

0
2 reacties