Deze website is verhuisd, je wordt automatisch doorgestuurd naar Myocafé.

Alle aandoeningen

Wil je meer weten over het omgaan met een aandoening:

Type hieronder (een deel van) de naam van de aandoening waarover je meer wilt weten. Óf blader door de index.

Zoek of blader in onze aandoeningendatabase

Acuut reuma

0 volgers | 0 gesprekken

Alpha-1

Ook wel bekend als erfelijk copd, AAT, AAD, Antitrypsine Deficiëntie
5 volgers | 5 gesprekken

Alpha-1 is een zeldzame, erfelijke longziekte. Alpha-1 veroorzaakt op haar beurt verschillende andere ziektes, waaronder de chronische longziekte COPD.

Amyotrofische laterale sclerose (ALS)

Ook wel bekend als ALS, Amyotrofische lateraal sclerose, Lou Gehrig's disease, Ziekte van Charcot, Motor neuron disease (MND), Amyotrofische laterale sclerose
16 volgers | 17 gesprekken

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren.

Arthrogryposis multiplex congenita

Ook wel bekend als Congenitale contracturen, AMC
10 volgers | 8 gesprekken

AMC is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die één kenmerk gemeen hebben: bij de geboorte vertonen meerdere gewrichten standsafwijkingen.

Artritis

Ook wel bekend als Poly-artritis
2 volgers | 3 gesprekken

Artritis Psoriatica

Ook wel bekend als reuma psoriasis, AP
4 volgers | 3 gesprekken

Artrose

Ook wel bekend als slijtage, slijtage reuma
7 volgers | 10 gesprekken

Astma

Ook wel bekend als allergisch astma, intrinsiek astma, inspanningsastma, ernstig astma
15 volgers | 12 gesprekken

Astma is een chronische longziekte, waarbij de longen continu ontstoken zijn. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij worden kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten.

Ataxie van Friedreich

Ook wel bekend als AvF
11 volgers | 11 gesprekken

Mensen met ataxie kunnen hun bewegingen niet goed coördineren. Ledematen, armen en benen, doen niet wat je van ze wilt. Als je loopt, kan het lijken of je dronken bent.

Oculofaryngeale spierdystrofie

Ook wel bekend als OPMD
3 volgers | 2 gesprekken

Bij oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD = ocular pharyngeal muscular dystrophy) neemt de spierkracht langzaam af door een afbraak van de spiercellen.

Ongedifferentieerde spondylarthropathieën

2 volgers | 2 gesprekken

Een spondylarthropathie is een gewrichtsontsteking aan het bekken of de wervelkolom.

Osteoporose

Ook wel bekend als botontkalking
1 volger | 2 gesprekken

MGUS-polyneuropathie

1 volger | 2 gesprekken

MGUS-polyneuropathie is een chronische aandoening bij mensen op oudere leeftijd. De klachten ontstaan meestal na het vijftigste jaar. Er zijn meer mannen dan vrouwen met deze aandoening.

Miller Fisher-syndroom (MFS)

2 volgers | 3 gesprekken

MFS (het Miller Fisher-syndroom) is een zeldzame aandoening.

Minicore of multicore myopathie

2 volgers | 1 gesprek

Minicore myopathie is een zeldzame spierziekte, die wordt gerangschikt onder de congenitale (aangeboren) structuurmyopathieën (spierziekten met aanlegstoornis van de spiercel).

Mitochondriële myopathie

Ook wel bekend als mitochondriële encephalo-myopathie
12 volgers | 11 gesprekken

Met de omschrijving ‘mitochondriële myopathie’ wordt een groep van ziekten aangeduid waarbij de energievoorziening van de spier verstoord is.

Mixed Connective Tissue Disease

Ook wel bekend als MCTD
0 volgers | 1 gesprek

Dit is een reumatische aandoening waarbij het bindweefsel is aangetast.

Multifocale motore neuropathie (MMN)

Ook wel bekend als MMN
6 volgers | 3 gesprekken

Multifocale motore neuropathie is een ontstekingsachtige neuropathie.

Myasthenia gravis

Ook wel bekend als MG, AChR MG, Myasthenie
16 volgers | 23 gesprekken

Myasthenia gravis is de naam van een neuromusculaire aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren.

Myositis

14 volgers | 9 gesprekken

Bij myositis maakt een ontsteking uw spiercellen kapot.

Myotone dystrofie

Ook wel bekend als ziekte van Steinert, myotone dystrofie type 1, MD
9 volgers | 11 gesprekken

Dit is een zeldzame erfelijke ziekte. Ongeveer één op de zevenduizend mensen heeft deze aandoening.

Myotone dystrofie type2

Ook wel bekend als PROMM
0 volgers | 1 gesprek

Myotone dystrofie type 2 (DM2) of proximale myotone myopathie (PROMM) is een spierziekte die zich uit in spierzwakte en stijfheid in met name de bovenbenen en -armen.

Carnitinedeficiëntie

3 volgers | 2 gesprekken

Carnitine is een verbinding die bij stofwisselingsprocessen in het menselijk lichaam een belangrijke rol speelt. Carnitinedeficiëntie, een tekort aan carnitine, is een aandoening die in verschillende vormen bij de mens voorkomt.

Carpaal Tunnel Syndroom

Ook wel bekend als CTS
0 volgers | 2 gesprekken

Central core disease

Ook wel bekend als central core myopathie
1 volger | 1 gesprek

Bij central core disease is de structuur van vooral de skeletspiervezels in aanleg afwijkend. Zoals uit de naam van de ziekte blijkt, gaat het om een afwijking van het centrale deel van de spiervezels.

Chronische idiopathische axonale polyneuropathie

Ook wel bekend als CIAP
20 volgers | 38 gesprekken

Chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) is een aandoening van de zenuwen die leidt tot een vermindering of verandering van gevoel en een niet of onvoldoende functioneren van spieren.

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie

6 volgers | 7 gesprekken

Bij CIDP raakt het isolerende omhulsel van de zenuwen in armen en benen beschadigd.

Congenitale spierdystrofie

0 volgers | 2 gesprekken

Congenitale spierdystrofieën/myopathieën vormen een groep aangeboren spierziekten met onderling grote verschillen.

Congenitale vezel type disproportie

Ook wel bekend als vezeltype-disproportie
0 volgers | 1 gesprek

Congenital fibre type disproportion myopathy´ is een spieraandoening waarbij een afwijking waarneembaar is in de verhouding van de soorten spiervezels. Deze aandoening is al bij de geboorte aanwezig (congenitaal).

COPD

Ook wel bekend als Longemfyseem, Chronische bronchitis, CARA
17 volgers | 17 gesprekken

COPD is een ziekte waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken. COPD is helaas niet te genezen. Als u COPD heeft, heeft u daardoor vaak adem tekort.

Cystic fibrosis

Ook wel bekend als taaislijmziekte, CF, cystic fibrose
0 volgers | 0 gesprekken

Cystic fibrosis maakt het een aantal organen moeilijk om goed te functioneren. Vooral de longen hebben het zwaar.

Hereditaire motorische sensorische neuropathie

Ook wel bekend als HMSN, CMT, Charcot Marie Tooth
19 volgers | 46 gesprekken

HMSN is een verzamelnaam voor een aantal erfelijke ziekten waarbij de zenuwen zijn aangetast.

Hereditaire spastische paraparese

Ook wel bekend als Ziekte van Strümpell, HSP
32 volgers | 44 gesprekken

Hypermobiliteit

2 volgers | 13 gesprekken

Becker myotonie

Ook wel bekend als Becker myotonia congenita
1 volger | 1 gesprek

Becker myotonie is een erfelijke spieraandoening waarbij tijdelijke spierstijfheid in de skeletspieren optreedt na een rustperiode of als schrikreactie. De spierstijfheid is het ergst in de beenspieren.

Becker spierdystrofie

2 volgers | 3 gesprekken

Becker spierdystrofie is een erfelijke aandoening die spierzwakte en een gering uithoudingsvermogen veroorzaakt.

Bronchiëctasieën

Ook wel bekend als BE
5 volgers | 3 gesprekken

Bronchiëctasieën is een zeldzame longziekte, waarbij delen van de longen constant verwijd en geïrriteerd  zijn.

Laing spierdystrofie

0 volgers | 0 gesprekken

Bij de Laing spierdystrofie beginnen de klachten meestal rond de jongvolwassen leeftijd in de voet- en teenheffers (scheenbeenspieren en bovenkant van de voetspieren).

Lamber-Eaton myastheen syndroom

Ook wel bekend als LEMS
0 volgers | 2 gesprekken

LEMS is een aandoening van de overgang tussen zenuw en spier. De belangrijkste klachten zijn spierzwakte in de bovenbenen, stoornissen in het autonome zenuwstelsel en verminderde peesreflexen.

Limb-girdle spierdystrofie

4 volgers | 4 gesprekken

Limb-girdle spierdystrofie (limb-girdle muscular dystrophy, LGMD) is een aandoening in de spieren waardoor niet deze niet of onvoldoende functioneren.

Longfibrose

Ook wel bekend als berylliose, asbesteose, silicose, duivenmelkerlong, kaasmakerslong, bakkerslong, champignonkwekerslong, boerenlong
9 volgers | 11 gesprekken

Bij longfibrose kunnen de longen niet meer voldoende zuurstof opnemen en koolstofdioxide (ons ‘uitlaatgas’) uitscheiden. De longen werken dus niet meer zoals dat hoort.

Palindroom Reuma

0 volgers | 1 gesprek

Peri-artritis Humeroscapularis

Ook wel bekend als frozen shoulder
1 volger | 1 gesprek

Periodieke paralyse (PP)

1 volger | 0 gesprekken

Periodieke paralyse betekent letterlijk: herhaaldelijk terugkerende verlamming. 'Periodieke paralysen' (PP) is de naam voor een groep ziekten die als kenmerk hebben het plotseling optreden van spierverzwakking en verlamming.

Polio en het postpolio syndroom

Ook wel bekend als PPS, Poliomyelitis
6 volgers | 5 gesprekken

Polio - de volledige naam luidt: poliomyelitis anterior acuta - is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt doorgaans zonder symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen.

Polymyalgia Rheumatica

Ook wel bekend als PMR, Spierreuma
1 volger | 1 gesprek

Als u polymyalgia rheumatica (PMR) heeft, krijgt u last van spierpijn en stijfheid in uw nek, schouders of bekken.

Polymyositis en dermatomyositis

Ook wel bekend als PM, DM
14 volgers | 14 gesprekken

Polymyositis (PM) is een chronische ziekte waarbij meerdere spieren, vooral in de bovenarmen en -benen, ontsteken. Door de ontstekingen worden spiervezels aangetast waardoor soms pijn en vaak krachtverlies optreden.

Polyneuropathie

17 volgers | 27 gesprekken

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen, de 'bedrading'. Polyneuropathie betekent dat op meerdere plaatsen in het lichaam de zenuwen zijn aangedaan.

Primaire laterale sclerose

Ook wel bekend als LS, PLS
6 volgers | 4 gesprekken

Laterale sclerose, ook wel primaire laterale sclerose genoemd, is een aandoening van het ruggenmerg die leidt tot stijfheid en spasticiteit van de benen en - minder vaak - van de armen.

Progressieve spinale musculaire atrofie

Ook wel bekend als PSMA
4 volgers | 4 gesprekken

Progressieve spinale musculaire atrofie is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren.

Pulmonale arteriële hypertensie

Ook wel bekend als Pulmonale hypertensie, PAH, hypoxie
0 volgers | 2 gesprekken

Bij pulmonale arteriële hypertensie zijn de bloedvaten in de longen vernauwd, waardoor de druk in die vaten stijgt. Dat maakt het voor het hart zwaarder om bloed rond te pompen, met allerlei gevolgen in het lichaam. Pulmonale hypertensie mag niet verward worden met hypertensie. Hypertensie staat voor een hoge bloeddruk in het lichaam, terwijl pulmonale hypertensie alleen in de vaten in de longen problemen veroorzaakt.

SAPHO

0 volgers | 2 gesprekken

Sarcoïdose

Ook wel bekend als Syndroom van Löfgren, ziekte van Besnier Boeck, ziekte van Besnier Boeck Schaumann
2 volgers | 5 gesprekken

De ziekte sarcoïdose heet ook wel de ziekte van Besnier Boeck (Schaumann) en is erg zeldzaam. Sarcoïdose kan zich op verschillende manieren in verschillende organen uiten en is niet levensbedreigend.

Spinale musculaire atrofie

Ook wel bekend als SMA, spinale spieratrofie
12 volgers | 5 gesprekken

Spinale musculaire atrofie (SMA) is de verzamelnaam voor een bepaalde groep neuromusculaire aandoeningen. Dat zijn aandoeningen die leiden tot het niet of onvoldoende functioneren van spieren.

Sternocostoclaviculaire Hyperostosis

Ook wel bekend als SCCH
1 volger | 0 gesprekken

Sternocostoclaviculaire Hyperostosis (SCCH) is een zeldzame, chronische botaandoening veroorzaakt door een steriele onsteking van het borstbeen, de daaraan bevestigde sleutelbeenderen en de ribben.

Syndroom van Ehlers-Danlos

1 volger | 2 gesprekken

syndroom van Sjögren

4 volgers | 1 gesprek

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte. Bij dit syndroom raken vooral traan- en speekselklieren ontstoken.

Syndroom van Tietze

Ook wel bekend als Costochondritis
2 volgers | 0 gesprekken

Systemische Lupus Erythematodes

Ook wel bekend als SLE, Lupus, LE
0 volgers | 0 gesprekken

Lupus erythematodes (LE) is een auto-immuunziekte die uw huid, gewrichten en interne organen kan aantasten.

Duchenne spierdystrofie

3 volgers | 4 gesprekken

Duchenne spierdystrofie is een ernstige erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt.

Dunnevezel-neuropathie

Ook wel bekend als DVN
12 volgers | 56 gesprekken

Guillain-Barré syndroom

Ook wel bekend als GBS, ascenderende paralyse van Landry, Acute idiopathische demyeliniserende polyneuropathie, Acute inflammatoire polyneuropathie, Polyneuroradiculopathie
6 volgers | 21 gesprekken

Het Guillain-Barré syndroom (GBS) is een aandoening van de zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel. acute idiopathische (demyeliniserende) poly-neuropathie

Facioscapulohumerale dystrofie

Ook wel bekend als FSHD, ziekte van Landouzy Dejerine
7 volgers | 11 gesprekken

Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD, ziekte van Landouzy Dejerine) is een erfelijke spierziekte die in het begin vooral tot uiting komt in de spieren van gezicht (facies), schouderblad (scapulo) en bovenarm (humerus).

Fenomeen van Raynaud

2 volgers | 1 gesprek

Heeft u last van het fenomeen van Raynaud, dan worden in bepaalde situaties uw bloedvaten te smal om voldoende bloed door te laten.

Fibromyalgie

Ook wel bekend als weke delen reuma
11 volgers | 5 gesprekken

Vasculitis

Ook wel bekend als systeemvasculitis, systemische vasculitis, primaire vasculitis, secundaire vasculitis
0 volgers | 1 gesprek

Vasculitis is een ontsteking van de wanden van bloedvaten. Vasculitis is een verzamelnaam voor veel verschillende ziekten.

Ziekte van Bechterew

Ook wel bekend als Spondylitis Ankylopoëtica
3 volgers | 1 gesprek

ziekte van Behçet

0 volgers | 0 gesprekken

De ziekte van Behçet is een chronische aandoening met ontstekingen die steeds terugkeren.

Ziekte van Bethlem

Ook wel bekend als Bethlem myopathie
4 volgers | 3 gesprekken

De ziekte van Bethlem (of Bethlem myopathie) valt onder de limb-girdle spierdystrofieën. De ziekte is vernoemd naar de Nederlandse neuroloog Bethlem die de ziekte voor het eerst beschreef.

Ziekte van Brody en syndroom van Brody

Ook wel bekend als Brody
0 volgers | 1 gesprek

Er zijn twee aandoeningen met de naam Brody: de ziekte van Brody en het syndroom van Brody.

Ziekte van Kennedy

Ook wel bekend als bulbospinale spieratrofie
2 volgers | 2 gesprekken

De ziekte van Kennedy is een spierziekte of, preciezer gezegd, een neuromusculaire aandoening.

Ziekte van McArdle

Ook wel bekend als spierfosforylasedeficiëntie of glycogeenstapelingsziekte type V
0 volgers | 2 gesprekken

De ziekte van McArdle is een spierziekte die veroorzaakt wordt door een gestoorde stofwisseling in de spieren.

Ziekte van Pompe

1 volger | 2 gesprekken

De ziekte van Pompe (glycogeenstapelingsziekte type 2, zure-maltasedeficiëntie) is een spierziekte, veroorzaakt door een gestoorde stofwisseling in de spieren. Er is sinds enige tijd een medicijn voor deze aandoening.

Emery-Dreifuss spierdystrofie

1 volger | 2 gesprekken

Emery –Dreifuss spierdystrofie is een erfelijke ziekte. De ziekte komt bijna alleen bij jongens voor. Er is een erfelijke variant van de ziekte die even vaak bij jongens als meisjes optreedt.

Erfelijke drukneuropathie

Ook wel bekend als HNPP (hereditary neuropathy with liability to pressure palsies)
0 volgers | 3 gesprekken

Bij erfelijke drukneuropathie hebben de zenuwen een verhoogde kwetsbaarheid voor druk.

Nemaline myopathie

0 volgers | 2 gesprekken

Nemaline myopathie is een aangeboren spierziekte. Bij nemaline myopathie komen staafvormige structuren voor die in de spiervezels worden aangetroffen en die er uitzien als kleine draadjes.

Neuralgische amyotrofie

Ook wel bekend als plexus brachialis neuropathie
20 volgers | 24 gesprekken

Neuralgische amyotrofie wordt gekenmerkt door het in terugkerende aanvallen optreden van pijn in de schouder, arm en/of hand, gevolgd door een gehele of gedeeltelijke verlamming van de spieren op deze plaats

Niet-dystrofische myotonieën (NDM)

Ook wel bekend als Myotonie, niet-dystrofisch
0 volgers | 3 gesprekken

Inclusion body-myositis

11 volgers | 3 gesprekken

'Inclusion body'-myositis ofwel sporadische 'Inclusion body'-myositis (sIBM) is een chronische ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in de spieren aan de voorkant van de dijen en in de spieren van de onderarmen en -benen.

Kearns Sayre Syndroom

Ook wel bekend als Het Kearns Sayre Syndroom
1 volger | 0 gesprekken

Het Kearns Sayre Syndroom is een vorm van mitochondriële myopathie. Het is een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij een specifiek deeltje van de cel, het mitochondrion, niet goed werkt.

Thomsen myotonie

2 volgers | 1 gesprek

Thomsen myotonie is een erfelijke spieraandoening waarbij spierstijfheid in de skeletspieren kan optreden bij plotselinge fysieke inspanning na een periode van rust of door een schrikreactie.

Jicht

0 volgers | 0 gesprekken

Juveniele Idiopathische Artritis

Ook wel bekend als Jeugdreuma
1 volger | 1 gesprek

Jeugdreuma is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen.

Reumatoïde Artritis

Ook wel bekend als ontstekingsreuma
15 volgers | 4 gesprekken

RSI / KANS

0 volgers | 0 gesprekken